Szent Flórián védőszent szárnyai alatt

„Döbbenetes dolog történt az 1878-as esztendőben Pinkamindszenten, tűzvész következtében szinte az egész falu a lángok martalékává vált, megsemmisültek az emberek munkájával előállított értékek. E tény alapján azt gondolnánk, hogy az akkori pikamindszenti lakosok a szörnyű esemény után összeomlottak és úrrá lett rajtuk a kétségbeesés. De nem így történt, „újjáépítették” elsősorban önmagukat, és ennek következtében megindult a falu tragédia utáni helyreállítása. A lakosok számára nem volt kérdés, hogy hol éljenek és dolgozzanak tovább. Elfogadták és elviselték a tűz pusztítása okozta megpróbáltatásokat, nem költöztek máshová, hanem itt folytatták életüket, és egy nagyszerű dolgot cselekedtek, a falu védőszentjévé fogadták Szent Flóriánt.”

1878. november 11-én hatalmas tűz pusztította el a falu nagy részét. Ezen a napon országos vásár volt Körmenden, ahová a felesleges terményt vitték eladni, s annak árából szerezték be a család számára a téli ruhát, cipőt. A falu nagy része a vásáron volt, csak az idősek és a gyerekek maradtak a településen.
A falu végén volt egy kovácsműhely, melyben a kovács a szenet lábbal működtetett fujtatóval hevítette. A kovácsműhely padlásán szénát tároltak. Ezen a napon erős szél fújt, és a kovácsolás közben a széna lángra kapott. A kovács egyedül próbálta eloltani a tüzet, segítséget nem kért, csak magában bízott. Az erős szél miatt a lángok pillanatok alatt átterjedtek a közeli lakóépületekre, istállókra, ólakra – ugyanis az épületek nagy része zsúptetős volt –, lángokban állt szinte az egész falu.

Az otthon maradt idős emberek nem tudtak mást tenni, mint szaladtak házról házra az állatokat kiengedni. A hír hosszú idő alatt jutott el Körmendre, így mikorra a vásárról a lakosság hazatért, már csak az üszkös romok maradtak. Iváncon lakott gróf Sigray Antal földbirtokos a családjával, aki mélyen vallásos ember volt. Amint a tűzvészről értesült, azonnal elindította segélyt hozó szekereit. Hozták hosszú sorban az élelmet embereknek és állatoknak. Akinek nem volt fedél a fejük felett télire, azokat a szomszéd községben rokonoknál és jó barátoknál helyezték el.
Ezt követően a község fogadalmat tett: Szent Flóriánt a falu védőszentjéül választotta, és május negyedikét ünneppé nyilvánította. Ezen a napon nagy ünnep volt. Kivitték az Oltáriszentséget, Szent Flórián szobrát, végigvitték a falun négyszeri Szentségi Áldással. Kivonult a katonaság, a tűzoltóság, az egyházközségi tagok, a leventék, később a Kalot és a Kalász Egylet. Ezt követően minden hét csütörtökén az esti harangszó után meghúzták a nagyharangot Szent Flórián tiszteletére. Ilyenkor mindenki megállt a munkával, és elimádkozta a Miatyánkot és az Üdvözlégy Máriát Szent Flórián tiszteletére.

A pinkamindszenti Önkéntes Tűzoltó Egylet 1880-ban alakult.
A tűz megfékezésén túl szerepet vállaltak az 1990-es évig a temetkezési szertarások lebonyolításában.
– segítenek a falu közösségét szolgáló munkák elvégzésében
– segítséget nyújtanak a rászorulóknak
– részei a katasztrófavédelmi rendszernek
– ellátják a tűzvédelmi feladatokat
– feladatként látják el a tűzoltást, kárelhárítást, belvíz-védekezéssel kapcsolatos teendőket, a lakosság felvilágosítását, a tagok továbbképzésének biztosítását, felszerelések karbantartását, tagok érdekképviseletét, műszaki mentéseket.

Megalakulásuktól fogva rendezik meg a tűzoltó bált.

2008-ban felújították a Tűzoltó Szerházat, és 2015-ben létrehozták az önkormányzattal közösen az épületben a helytörténeti kiállítást.

2015-től pedig a Szent Flórián napját követő szombaton fesztivált és búcsút rendez a település, melyen megemlékeznek a tűzvészről, különböző sport-, kulturális- és gasztronómiai programokkal őrzik a közösség és család erejét, ápolják hagyományaikat.

„Kérünk, Urunk, Szent Flórián érdemeiért és könyörgésére oltalmazz bennünket minden lelki és testi veszedelem, főként a tűz pusztításai és gonosz vágyaink lelket emésztő lángja ellen!”